top of page
Image by Sean Pollock

Kontabilitet, Tatime & Excel

Trajnimi eshte i specializuar ne ate menyre qe ju te aftesoheni te punoni ne financa si ne Kosove ashtu edhe jashte Kosvoes. Ky program perfshin edhe trajnimin ne Excel.

INFORMATE RRETH TRAJNIMIT

Trajnimi zgjate  6 deri ne 7 jave dhe eshte i  fokusuar në  kontabilitetit praktike me software me qellim qe pjesemarresit te zotesojne profesionin e financave dhe tatimeve si dhe eshte i perpiluar ne ate menyre qe punekerkuesit  te  aftesohen e  te gjejne nje vend pune ne financa dhe te mos kene problem te punojne ne financa si ne Kosove ashtu edhe jasht kufijve te Kosoves si freelancer.

 

Trajnim perfshin edhe trajnimi ne Excel si vegel e domosdoshme ne boten e financave.

Pas perfundimit te trajnimit ju do te fitoni qasjen ne portalin  tone online te edukimit me kohezgjatje 1 vjecare ku do te keni mundesin ti ri-percjellni ligjeratat, detyrat dhe ushtrimet ne menyre qe te mos harrohen asesi apo pas disa muajve te keni rastin ne jeten reale te praktikoni tatimet apo punen ne financa mund te ktheheni ne videoligjeratat dhe ti shifni praktikisht se si behen.

Trajnimi fillon 

GRUPI I 1 :      4  Maj     2024 (Cdo te shtune 10:00 - 14:00 )

GRUPI   2 :      9 Maj  2024 (cdo te marte dhe ejte 18:00 - 20:00)

Temat e trajnimit

- Qasje 1 vjecare ne portalin online te edukimit (videoligjerata, teste, detyra dhe ushtrime)

- License 1 vjecare te programit Expert

- Mentorim 1 vjecar (percjellje te performances se juaj Online)

- Kuptimi i financave (gjuha e financave)

- Kuptimi dhe ndertimi i databazes financiare

- Trajtimi i transaksioneve se biznesit ne programin kontabel

- Trajnimi dhe mesimi i Excel (per nevoja te profesionit te financave)

- Tipet e bizneseve

- ARBK - Hapja e nje biznesi ne Kosove

- Puna me software kontabiliteti (shembuj praktik nga bota reale)

- ATK - Tatimet aplikavite ne Kosove

- ATK - Perpilimi dhe deklarimi i tatimeve (WM, CM, WR, TVSH, IS, IL, QS, QL, PD, CD, DO)

- Elaborimi dhe kuptimi i ligjeve tatimore dhe shoqerive tregtare ne Kosove

- Spjegimi i platformes EDI-elekronike (deklarimi online i tatimeve)

- Mbajtjen e Librit te shitjes, blerjes, arkes, stokut

- Perpilimi i pasqyrave finaciare

- Perpilimi dhe deklarimi i pasqyrave financiare te kerkuara nga ATK dhe KKRF

- Ligji per raportim financaire

- Ligji tatim ardhura personale

- Tatim ardhurave te korporatave 

- Tatim mbi vleren e shtuar.

Perfitimet nga trajnimi 

Trajnimi eshte intenziv dhe mbahet ne 2 orare, gjate aplikimit zgjedh ne cilin grup deshiron te bashkangjitesh.

Ne trajnimit preferohet te keni loptop personal pasi qe edhe pas perfundimit te oreve te ligjerave do te kyqeni ne porgram per te kryer detyrat qe iu jepen gjate trajnimit.

Pjesëmarrësit pas këtij trajnimi do të jenë në gjendje të:

- Rexhistrojn transaksionet hyres dhe dalese (faturat hyrse dhe dalese) ne software kontabel

- Te punojne me cfardo lloj software kontabel

- Te jene te afte te punojne ne financa edhe jashte teritorit te Kosoves.

- Te perpilojne dhe deklarojne tatimet 

- Te hapin dhe mbyllin biznes Online

- Te deklarojne pasqyrat financiare te fundivitit sipas ATK dhe KKRF

- Te perdorin Excel per nevoja financiare

- Te kuptojn ligjet si Tatim ne te  ardhura personale, tatime ardhurave korporatave dhe tatim mbi vleren e shtuar.

Cmimi i trajnimit eshte 200 Euro(mund te ndahet ne keste 100 ne fillim dhe 100 euro nga fundi i trajnimit)

Ne fund te trajnimit pjesmarresit pajisen me Certifikate.

Ploteso formen me poshte per te rezervuar vendin
Do te marre pjese ?
Nga keni marre vesh per trajnime tona ?
Grupi ?
Profesini ?

Faliminderit! Aplikimi juaj eshte derguar me sukses.

Ligjeruesi

Ligjerues ne kete trajnim eshte kontabilist i certifikuar Desidiat Kastrati, njeherit edhe pronar i kompanise.

Desidiat Kastrati ka pervoje +10 vjecare ne fushen e financave. Pervoja e tije karakterizohet kryesisht me menaxhimin e financave te korporatave.

Drejtor financiare ne nje prej insitucioneve finananciare ne Kosove si dhe menaxher finanaciare i disa prej korporatave ne Kosove.

Perveq menaxhimit te financave te disa prej korporatave ne Kosove, ka menaxhuar dhe udheheq financat edhe per disa kompani jashte teritorit te Kosoves si   ne Washington, Londer etj.

Permes trajnimeve me literatur te krijuar nga pervoja e tij dhe ligjeratat e trajnimet qe ka mbajtur me ligjerues nga Kanadaja, USA, ka qellimin e vetem qe personeli financiar ne Kosove te jete i perditesuar dhe te jete ne hape me me te rejat boterore ne fushen e financave

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
348354755_1577146552766175_6579465770758728881_n (1)_edited.jpg
345440072_256863400129959_2958289213177244936_n.jpg
Qaste nga trajnimet tona
bottom of page